แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาล

b41a9 – เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
16 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาล-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาลยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s