ฆ่าปลวกประจวบคีรีขันธ์ กำจัดปลวกและแมลง บริษัทกำจัดแมลงราคามิตรภาพ‎

บริษัทกำจัดปลวกประจวบคีรีขันธ์ โทร 098-4693941 กำจัดปลวกและแมลง บริษัทกำจัดแมลงราคามิตรภาพ‎

รับกำจัดปลวกสลายรังปลวกประจวบคีรีขันธ์
บริการกำจัดปลวกประจวบคีรีขันธ์
บริการกำจัดแมลงประจวบคีรีขันธ์
บริการกำจัดมดประจวบคีรีขันธ์
บริการกำจัดแมลงสาบประจวบคีรีขันธ์
บริการกำจัดหนูประจวบคีรีขันธ์
บริการฆ่าปลวกประจวบคีรีขันธ์
บริการฉีดปลวกประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อสอบถาม
บริการของเรา

แนะนำบริษัทกำจัดปลวกประจวบคีรีขันธ์
เข้าสำรวจพื้นที่ในประจวบคีรีขันธ์ และสภาพปัญหาโดยละเอียด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา กำจัดปลวก และประเมินราคา ค่าบริการให้กับลูกค้า ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
รับแก้ปัญหาแมลงเกี่ยวกับปลวกพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และแมลงรำคาญ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาพแวดล้อมรอบๆบ้าน
แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในประจวบคีรีขันธ์ การเข้าบริการลูกค้าเพื่อทำการ กำจัดปลวก จะมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน
บริษัทกำจัดปลวกประจวบคีรีขันธ์ บริการกำจัดปลวก แมลง ระบบยกรัง สำรวจ ฟรี

วิธีป้องกันปลวกปัญหาหนักใจ ที่ควรกันไว้ก่อน

1. กำจัดกระดาษเหลือใช้ ไม่ให้ปลวกสร้างทางเดินเข้าบ้าน: เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆอย่างการกำจัด “เซลลูโลส” อาหารหลักของปลวก ออกไปจากบ้านของท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2. หมั่นตรวจสอบบ้าน รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ: หากท่านยังไม่พร้อมติดตั้งระบบป้องกันปลวก ก็ควรตรวจสอบบ้านอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุด
3. สารเคมีอันตราย ไม่อาจทำลายปลวกให้ตายทั้งรัง: เจ้าของบ้านบางท่านอาจเคยลองใช้สารเคมีป้องกันปลวกที่ซื้อตามท้องตลาด
4. แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สร้างอณาเขตป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ: อันที่จริงแล้วการกำจัดปลวกก็สามารถเปรียบเปรยได้กับการรักษาโรคอย่างหนึ่งค่ะ การป้องกัน

6 วิธีป้องกันปลวกขึ้นบ้าน

1.กำจัดกิ่งไม้ วัตถุที่มีเซลลูโลส และใบไม้รอบอาคาร – กิ่งไม้หรือวัตถุที่มีเซลลูโลสที่ติดกับผนัง มักเป็นแหล่งอาหารและจุดสร้างรังอย่างดีของปลวกใต้ดิน และยังเป็นที่ซ่อนตัวของปลวกอีกด้วย

2.ซ่อมท่อน้ำรั่ว – ช่วยลดระดับความชื้น ซึ่งเป็นตัวดึงดูดปลวกเข้ามายังที่พักอาศัยของคุณ

3.ใช้ไม้กันปลวกทำโต๊ะในสวน กำแพงกันดิน และรั้ว – อย่าใช้ไม้ที่ไม่ได้ป้องกันปลวกมาทำกำแพงกันดิน ม้านั่งในสวน หรือรั้ว เพราะจะกลายเป็นสิ่งดึงดูดปลวกในบริเวณรอบๆ ให้เข้ามา

4.อย่าให้ไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มหนาติดตัวบ้านและอาคาร – ไม้เลื้อยบนโครงสร้างอาคารของคุณ อาจเป็นทางเข้าของปลวกโดยที่คุณไม่รู้ตัว เพราะรากของพืชบางชนิดสามารถชอนไชเข้าสู่ฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง และทำให้ยากต่อการค้นหา

5.กำจัดต้นไม้และตอไม้แห้ง – ต้นไม้และตอไม้แห้งเป็นบ้านของปลวก การนำออกจากสถานที่ของคุณหรือฉีดสารกำจัดปลวก จะช่วยลดความเสี่ยงจากปลวกได้

6.กำจัดนั่งร้านไม้ออกให้หมดหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ – ปลวกมักกัดกินนั่งร้าน และใช้นั่งร้านเป็นทางเข้าบ้านคุณ

ความสำคัญของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ

ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ คือ

– ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ ได้แก่ เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และสวนต่างๆ ของพืช ที่หัหร่วงหล่นหรือล้มตายทับถมกันอยู่ในป่าแล้วเปลี่ยนไปเป็นฮิวมัสในดิน เป็นต้น กำเนิดของกระบวนการหมุนเวียนของาตุอาหารจากพืชไปสู่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พรรณพืชทุกระดับในป่าธรรมชาติ เจริญเติบโตสมบูรณ์ดี

– มีบทบาทสำคัญในช่วงห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์ นอกจากจะช่วยให้พืชในป่าเจริญเติบโตดี เป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้ว ตัวปลวกเองยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนของสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิด เช่น ไก่ นก กบ คางคกและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ต่อไปเป็นทอดๆ

– เป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญของมนุษย์โดยปลวกบางชนิดสามารถสร้างเห็ดโคน ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะและมีราคาแพง สามารถเสริมรายได้เสริมแก่เกษตรกร ทั้งนี้โดยมีเชื้อราที่อยู่ร่วมกันภายในรังปลวกหลายชนิดช่วยในการผลิต

– จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารปลวก สามารถผลิตเอ็นไซม์บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมหรือใช้ในการแก้ไขและควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป เช่น การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืช ที่มีฤทธิ์ตกค้างนานหรือกำจักน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โทษที่เกิดจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ

– กล้าไม้ และไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติและสวนป่า

– ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง

– ไม้ใช้ประโยชน์เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน

– วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำมาจากไม้ และพืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษ หนังสือ พรมและเสื้อผ้า เป็นต้น

– กัดทำลายรากพืชเกษตร พืชไร่ พืชผัก พืชสวนและไม้ผล

บริษัทกำจัดปลวกประจวบคีรีขันธ์
บริษัทฉีดปลวกอำเภอสามร้อยยอด
บริษัทฉีดปลวกศาลาลัย
บริษัทฉีดปลวกศิลาลอย
บริษัทฉีดปลวกสามร้อยยอด
บริษัทฉีดปลวกไร่เก่า
บริษัทฉีดปลวกไร่ใหม่

บริษัทฉีดปลวกอำเภอกุยบุรี
บริษัทฉีดปลวกกุยบุรี
บริษัทฉีดปลวกกุยเหนือ
บริษัทฉีดปลวกดอนยายหนู
บริษัทฉีดปลวกสามกระทาย
บริษัทฉีดปลวกหาดขาม
บริษัทฉีดปลวกเขาแดง

บริษัทฉีดปลวกอำเภอทับสะแก
บริษัทฉีดปลวกทับสะแก
บริษัทฉีดปลวกนาหูกวาง
บริษัทฉีดปลวกห้วยยาง
บริษัทฉีดปลวกอ่างทอง
บริษัทฉีดปลวกเขาล้าน
บริษัทฉีดปลวกแสงอรุณ

บริษัทฉีดปลวกอำเภอบางสะพาน
บริษัทฉีดปลวกกำเนิดนพคุณ
บริษัทฉีดปลวกชัยเกษม
บริษัทฉีดปลวกทองมงคล
บริษัทฉีดปลวกธงชัย
บริษัทฉีดปลวกพงศ์ประศาสน์
บริษัทฉีดปลวกร่อนทอง
บริษัทฉีดปลวกแม่รำพึง

บริษัทฉีดปลวกอำเภอบางสะพานน้อย
บริษัทฉีดปลวกช้างแรก
บริษัทฉีดปลวกทรายทอง
บริษัทฉีดปลวกบางสะพาน
บริษัทฉีดปลวกปากแพรก
บริษัทฉีดปลวกไชยราช

บริษัทฉีดปลวกอำเภอปราณบุรี
บริษัทฉีดปลวกปราณบุรี
บริษัทฉีดปลวกปากน้ำปราณ
บริษัทฉีดปลวกวังก์พง
บริษัทฉีดปลวกหนองตาแต้ม
บริษัทฉีดปลวกเขาจ้าว
บริษัทฉีดปลวกเขาน้อย

บริษัทฉีดปลวกอำเภอหัวหิน
บริษัทฉีดปลวกทับใต้
บริษัทฉีดปลวกบึงนคร
บริษัทฉีดปลวกหนองพลับ
บริษัทฉีดปลวกหนองแก
บริษัทฉีดปลวกหัวหิน
บริษัทฉีดปลวกหินเหล็กไฟ
บริษัทฉีดปลวกห้วยสัตว์ใหญ่

บริษัทฉีดปลวกอำเภอเมือง
บริษัทฉีดปลวกคลองวาฬ
บริษัทฉีดปลวกบ่อนอก
บริษัทฉีดปลวกประจวบคีรีขันธ์
บริษัทฉีดปลวกห้วยทราย
บริษัทฉีดปลวกอ่าวน้อย
บริษัทฉีดปลวกเกาะหลัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s