ทนายความ รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก คดีที่ดิน คดีรถชน

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่
ปรึกษาคดีความ
ทนายคดีกู้ยืมเงิน
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดก
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัว คดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดิน คดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนาย

บริการปรึกษากฏหมาย

 • รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา
 • ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
 • รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย รับว่าความคดีมรดก คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
 • รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
 • ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความ ฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี

รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา
ทนายปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
รับว่าความคดีมรดก คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

 1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
 2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
 3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
 4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
 5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง
 1. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
 2. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
 3. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
 4. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
 5. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายคดีที่ดินนครพนม
ทนายคดีที่ดินบึงกาฬ
ทนายคดีที่ดินสกลนคร
ทนายคดีที่ดินมุกดาหาร
ทนายคดีที่ดินอุบลราชธานี
ทนายคดีที่ดินหนองคาย
ทนายคดีที่ดินอำนาจเจริญ
ทนายคดีที่ดินหนองบัวลำภู
ทนายคดีที่ดินศรีสะเกษ
ทนายคดีที่ดินอุดรธานี
ทนายคดีที่ดินยโสธร
ทนายคดีที่ดินเลย
ทนายคดีที่ดินกาฬสินธุ์
ทนายคดีที่ดินร้อยเอ็ด
ทนายคดีที่ดินมหาสารคาม
ทนายคดีที่ดินสุรินทร์
ทนายคดีที่ดินขอนแก่น
ทนายคดีที่ดินอำนาจเจริญ
ทนายคดีที่ดินบุรีรัมย์
ทนายคดีที่ดินชัยภูมิ
ทนายคดีที่ดินโคราชนครราชสีมา
ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่
ทนายคดีที่ดินเพชรบูรณ์
ทนายคดีที่ดิน-เชียงราย
ทนายคดีที่ดินแม่ฮ่องสอน
ทนายคดีที่ดินพะเยา
ทนายคดีที่ดินลำพูน
ทนายคดีที่ดินน่าน
ทนายคดีที่ดินลำปาง
ทนายคดีที่ดินพิษณุโลก
ทนายคดีที่ดินแพร่
ทนายคดีที่ดินอุตรดิตถ์
ทนายคดีที่ดินตาก
ทนายคดีที่ดินกำแพงเพชร
ทนายคดีที่ดินพิจิตร
ทนายคดีที่ดินนครสวรรค์
ทนายคดีที่ดินอุทัยธานี
ทนายคดีที่ดินชัยนาท
ทนายคดีที่ดินลพบุรี
ทนายคดีที่ดินสิงห์บุรี
ทนายคดีที่ดินสุโขทัย
ทนายคดีที่ดินปราจีนบุรี
ทนายคดีที่ดินสระบุรี
ทนายคดีที่ดินนครนายก
ทนายคดีที่ดินนครปฐม
ทนายคดีที่ดินอ่างทอง
ทนายคดีที่ดินราชบุรี
ทนายคดีที่ดินสุพรรณบุรี
ทนายคดีที่ดินอยุธยา
ทนายคดีที่ดินสมุทรสงคราม
ทนายคดีที่ดินสมุทรปราการ
ทนายคดีที่ดินสมุทรสาคร
ทนายคดีที่ดินสระแก้ว
ทนายคดีที่ดินตราด
ทนายคดีที่ดินจันทบุรี
ทนายคดีที่ดินระยอง
ทนายคดีที่ดินชลบุรี
ทนายคดีที่ดินฉะเชิงเทรา
ทนายคดีที่ดินเพชรบุรี
ทนายคดีที่ดินชุมพร
ทนายคดีที่ดินระนอง
ทนายคดีที่ดินสุราษฎร์ธานี
ทนายคดีที่ดินนครศรีธรรมราช
ทนายคดีที่ดินพังงา
ทนายคดีที่ดินกระบี่
ทนายคดีที่ดินตรัง
ทนายคดีที่ดินพัทลุง
ทนายคดีที่ดินภูเก็ต
ทนายคดีที่ดินสงขลา
ทนายคดีที่ดินคลองตัน
ทนายคดีที่ดินจรัญสนิทวงศ์
ทนายคดีที่ดินดาวคะนอง
ทนายคดีที่ดินดินแดง
ทนายคดีที่ดินธนบุรี
ทนายคดีที่ดินนวนคร
ทนายคดีที่ดินนวลจันทร์
ทนายคดีที่ดินบางนา
ทนายคดีที่ดินปทุมวัน
ทนายคดีที่ดินประชาชื่น
ทนายคดีที่ดินประตูน้ำ
ทนายคดีที่ดินปิ่นเกล้า
ทนายคดีที่ดินพระราม 2
ทนายคดีที่ดินพระราม 9
ทนายคดีที่ดินเพชรเกษม
ทนายคดีที่ดินรัชดาภิเษก
ทนายคดีที่ดินรัชโยธิน
ทนายคดีที่ดินรามคำแหง
ทนายคดีที่ดินวังหิน
ทนายคดีที่ดินวัชพล
ทนายคดีที่ดินสะพานควาย
ทนายคดีที่ดินสาธุประดิษฐ์
ทนายคดีที่ดินสามเสน
ทนายคดีที่ดินสีลม
ทนายคดีที่ดินสุขาภิบาล
ทนายคดีที่ดินสุขุมวิท
ทนายคดีที่ดินสุทธิสาร
ทนายคดีที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
ทนายคดีที่ดินอ่อนนุช
ทนายคดีที่ดินปากเกร็ด
ทนายคดีที่ดินบางใหญ่
ทนายคดีที่ดินคลองหลวง
ทนายคดีที่ดินธัญบุรี
ทนายคดีที่ดินลาดหลุมแก้ว
ทนายคดีที่ดินลำลูกกา
ทนายคดีที่ดินสามโคก
ทนายคดีที่ดินหนองเสือ
ทนายคดีที่ดินกระทุ่มแบน
ทนายคดีที่ดินบางพลี
ทนายคดีที่ดินบางบ่อ
ทนายคดีที่ดินพระประแดง
ทนายคดีที่ดินพุทธมณฑล
ทนายคดีที่ดินสามพราน
ทนายคดีที่ดินเมืองหัวหิน
ทนายคดีที่ดินบางรัก
ทนายคดีที่ดินสาธร
ทนายคดีที่ดินเซนส์หลุยส์
ทนายคดีที่ดินสาธุประดิษฐ์
ทนายคดีที่ดินบางแค
ทนายคดีที่ดินภาษีเจริญ
ทนายคดีที่ดินปิ่นเกล้า
ทนายคดีที่ดินจรัญ
ทนายคดีที่ดินบรมราชชนนี
ทนายคดีที่ดินบางพลัด
ทนายคดีที่ดินบางอ้อ
ทนายคดีที่ดินบางกอกน้อย
ทนายคดีที่ดินบางกอกใหญ่
ทนายคดีที่ดินคลองสาน
ทนายคดีที่ดินอิสรภาพ
ทนายคดีที่ดินสาธร
ทนายคดีที่ดินสวนผัก
ทนายคดีที่ดินทุ่งมังกร
ทนายคดีที่ดินราชพฤกษ์
ทนายคดีที่ดินชัยพฤกษ์
ทนายคดีที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ทนายคดีที่ดินพุทธมลฑล
ทนายคดีที่ดินพระราม 2
ทนายคดีที่ดินท่าพระ
ทนายคดีที่ดินรัชดาภิเษก
ทนายคดีที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ทนายคดีที่ดินแม้นศรี
ทนายคดีที่ดินราษฎร์บูรณะ
ทนายคดีที่ดินดาวคะนอง
ทนายคดีที่ดินตลาดพลู
ทนายคดีที่ดินพญาไท
ทนายคดีที่ดินเจริญ
ทนายคดีที่ดินปทุมวัน
ทนายคดีที่ดินมาบุญครอง
ทนายคดีที่ดินสยาม
ทนายคดีที่ดินศรีย่าน
ทนายคดีที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ทนายคดีที่ดินบางนา
ทนายคดีที่ดินสี่แยกทศกันต์
ทนายคดีที่ดินตลิ่งชัน
ทนายคดีที่ดินสุขุมวิท
ทนายคดีที่ดินประตูน้ำ
ทนายคดีที่ดินวุฒากาศ
ทนายคดีที่ดินจอมทอง
ทนายคดีที่ดินท่าเกษตร
ทนายคดีที่ดินบางแวก
ทนายคดีที่ดินบางหว้า
ทนายคดีที่ดินวงเวียนใหญ่
ทนายคดีที่ดินลาดหญ้า
ทนายคดีที่ดินสำราญราษฎร์
ทนายคดีที่ดินเสาชิงช้า
ทนายคดีที่ดินสาธุประดิษฐ์
ทนายคดีที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
ทนายคดีที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
ทนายคดีที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
ทนายคดีที่ดินเจริญนคร
ทนายคดีที่ดินเพชรเกษม
ทนายคดีที่ดินบางรัก
ทนายคดีที่ดินยานนาวา
ทนายคดีที่ดินเอกชัย
ทนายคดีที่ดินกำนันแม้น
ทนายคดีที่ดินเทเวศน์
ทนายคดีที่ดินเทอดไท
ทนายคดีที่ดินบางขุนเทียน
ทนายคดีที่ดินท่าข้าม
ทนายคดีที่ดินบางบอน
ทนายคดีที่ดินสุขสวัสดิ์
ทนายคดีที่ดินทุ่งครุ
ทนายคดีที่ดินประชาอุทิศ
ทนายคดีที่ดินลาพร้าว
ทนายคดีที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
ทนายคดีที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
ทนายคดีที่ดินอ้อมน้อย
ทนายคดีที่ดินอ้อมใหญ่
ทนายคดีที่ดินมหาชัย
ทนายคดีที่ดินคลองขวาง
ทนายคดีที่ดินบางมด
ทนายคดีที่ดินหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s