ช่างเจาะน้ำบาดาล บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

ช่างเจาะบาดาล
การเจาะบ่อน้ำบาดาล
บริการขุดเจาะบาดาล
รับเจาะบ่อน้ำบาดาล
ขุดเจาะบาดาล
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัด
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

บริการรถเจาะน้ำบาดาล

– บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

*** Our service ***

-Services of underground excavations Do the tap water in your home.

-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.

-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/

-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.

-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.

-Recommendations from the groundwater problem.

All major work small jobs-service.

การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

บาดาลนครพนม
บาดาลบึงกาฬ
บาดาลสกลนคร
บาดาลมุกดาหาร
บาดาลอุบลราชธานี
บาดาลหนองคาย
บาดาลอำนาจเจริญ
บาดาลหนองบัวลำภู
บาดาลศรีสะเกษ
บาดาลอุดรธานี
บาดาลยโสธร
บาดาลเลย
บาดาลกาฬสินธุ์
บาดาลร้อยเอ็ด
บาดาลมหาสารคาม
บาดาลสุรินทร์
บาดาลขอนแก่น
บาดาลอำนาจเจริญ
บาดาลบุรีรัมย์
บาดาลชัยภูมิ
บาดาลโคราชนครราชสีมา
บาดาลเชียงใหม่
บาดาลเพชรบูรณ์
บาดาล-เชียงราย
บาดาลแม่ฮ่องสอน
บาดาลพะเยา
บาดาลลำพูน
บาดาลน่าน
บาดาลลำปาง
บาดาลพิษณุโลก
บาดาลแพร่
บาดาลอุตรดิตถ์
บาดาลตาก
บาดาลกำแพงเพชร
บาดาลพิจิตร
บาดาลนครสวรรค์
บาดาลอุทัยธานี
บาดาลชัยนาท
บาดาลลพบุรี
บาดาลสิงห์บุรี
บาดาลสุโขทัย
บาดาลปราจีนบุรี
บาดาลสระบุรี
บาดาลนครนายก
บาดาลนครปฐม
บาดาลอ่างทอง
บาดาลราชบุรี
บาดาลสุพรรณบุรี
บาดาลอยุธยา
บาดาลสมุทรสงคราม
บาดาลสมุทรปราการ
บาดาลสมุทรสาคร
บาดาลสระแก้ว
บาดาลตราด
บาดาลจันทบุรี
บาดาลระยอง
บาดาลชลบุรี
บาดาลฉะเชิงเทรา
บาดาลเพชรบุรี
บาดาลชุมพร
บาดาลระนอง
บาดาลสุราษฎร์ธานี
บาดาลนครศรีธรรมราช
บาดาลพังงา
บาดาลกระบี่
บาดาลตรัง
บาดาลพัทลุง
บาดาลภูเก็ต
บาดาลสงขลา
บาดาลคลองตัน
บาดาลจรัญสนิทวงศ์
บาดาลดาวคะนอง
บาดาลดินแดง
บาดาลธนบุรี
บาดาลนวนคร
บาดาลนวลจันทร์
บาดาลบางนา
บาดาลปทุมวัน
บาดาลประชาชื่น
บาดาลประตูน้ำ
บาดาลปิ่นเกล้า
บาดาลพระราม 2
บาดาลพระราม 9
บาดาลเพชรเกษม
บาดาลรัชดาภิเษก
บาดาลรัชโยธิน
บาดาลรามคำแหง
บาดาลวังหิน
บาดาลวัชพล
บาดาลสะพานควาย
บาดาลสาธุประดิษฐ์
บาดาลสามเสน
บาดาลสีลม
บาดาลสุขาภิบาล
บาดาลสุขุมวิท
บาดาลสุทธิสาร
บาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
บาดาลอ่อนนุช
บาดาลปากเกร็ด
บาดาลบางใหญ่
บาดาลคลองหลวง
บาดาลธัญบุรี
บาดาลลาดหลุมแก้ว
บาดาลลำลูกกา
บาดาลสามโคก
บาดาลหนองเสือ
บาดาลกระทุ่มแบน
บาดาลบางพลี
บาดาลบางบ่อ
บาดาลพระประแดง
บาดาลพุทธมณฑล
บาดาลสามพราน
บาดาลเมืองหัวหิน
บาดาลบางรัก
บาดาลสาธร
บาดาลเซนส์หลุยส์
บาดาลสาธุประดิษฐ์
บาดาลบางแค
บาดาลภาษีเจริญ
บาดาลปิ่นเกล้า
บาดาลจรัญ
บาดาลบรมราชชนนี
บาดาลบางพลัด
บาดาลบางอ้อ
บาดาลบางกอกน้อย
บาดาลบางกอกใหญ่
บาดาลคลองสาน
บาดาลอิสรภาพ
บาดาลสาธร
บาดาลสวนผัก
บาดาลทุ่งมังกร
บาดาลราชพฤกษ์
บาดาลชัยพฤกษ์
บาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
บาดาลพุทธมลฑล
บาดาลพระราม 2
บาดาลท่าพระ
บาดาลรัชดาภิเษก
บาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
บาดาลแม้นศรี
บาดาลราษฎร์บูรณะ
บาดาลดาวคะนอง
บาดาลตลาดพลู
บาดาลพญาไท
บาดาลเจริญ
บาดาลปทุมวัน
บาดาลมาบุญครอง
บาดาลสยาม
บาดาลศรีย่าน
บาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
บาดาลบางนา
บาดาลสี่แยกทศกันต์
บาดาลตลิ่งชัน
บาดาลสุขุมวิท
บาดาลประตูน้ำ
บาดาลวุฒากาศ
บาดาลจอมทอง
บาดาลท่าเกษตร
บาดาลบางแวก
บาดาลบางหว้า
บาดาลวงเวียนใหญ่
บาดาลลาดหญ้า
บาดาลสำราญราษฎร์
บาดาลเสาชิงช้า
บาดาลสาธุประดิษฐ์
บาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
บาดาลซ.วัดศรีประวัติ
บาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
บาดาลเจริญนคร
บาดาลเพชรเกษม
บาดาลบางรัก
บาดาลยานนาวา
บาดาลเอกชัย
บาดาลกำนันแม้น
บาดาลเทเวศน์
บาดาลเทอดไท
บาดาลบางขุนเทียน
บาดาลท่าข้าม
บาดาลบางบอน
บาดาลสุขสวัสดิ์
บาดาลทุ่งครุ
บาดาลประชาอุทิศ
บาดาลลาพร้าว
บาดาลอนุสาวรีย์ชัย
บาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
บาดาลอ้อมน้อย
บาดาลอ้อมใหญ่
บาดาลมหาชัย
บาดาลคลองขวาง
บาดาลบางมด
บาดาลหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s