รีไฟแนนซ์บ้าน ย้ายสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดค่างวด

Refinance home ค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ที่ดีที่สุด
รีไฟแนนซ์บ้าน จาก 15 ธนาคารชั้นนำ รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้น
ดอกเบี้ยต่ำ เป็นเลือกที่คุ้มค่า เพื่อช่วยลดค่างวด ในแต่ล่ะเดือน
รีไฟแนนซ์บ้าน
รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้านต่ำ
ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้าน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน
รีไฟแนนบ้านธนาคารไหนดี
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนถูกสุด

                               ติดต่อสอบถาม

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเกียรตินาคินสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทิสโก้สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาติสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบีสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์สาขา

 • กรณีต้องการ รีไฟแนนซ์บ้านในพื้นที่
  • สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านใหม่ (จากโครงการหรือไม่ใช่โครงการแต่ต้องเป็นบ้านสร้างใหม่)
  • สินเชื่อสำหรับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า
 • กรณีต้องการซื้อบ้านมือสอง
  • สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสอง
  • สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสองพร้อมก่อสร้างหรือตกแต่้งเพิ่มเติม
 • กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ยังมีภาระผ่อนชำระ)
  • รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิม(ย้่ายธนาคารไม่มีกู้เพิ่ม)
  • รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมพร้อมกู้เพิ่ม(ย้่ายธนาคารมีกู้เพิ่ม)
  • กู้เพิ่มจากธนาคารเดิมเพื่ออุปโภคบริโภค(ไม่ย้ายธนาคาร)
 • กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ปลอดภาระผ่อนชำระ)
  -บ้านปลอดภาระแล้วนำไปค้ำประกันเงินกู้(รีไฟแนนซ์)เพื่อการอุปโภคบริโภค ( Cash To Home )

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้าน

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นไปในสามลักษณะคือ
หนึ่ง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) หลังจากที่ครบ วาระดอกเบี้ยโปรโมชั่น อาจจะ 1 หรือ 3 ปี แล้วแต่โปรโมชั่นที่คุณรับมาจากธนาคาร เพราะหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยมักเป็นไปในลักษณะลอยตัว (MLR) หรือ ลอยตัวแล้วมีส่วนลด คือ MLR- ซึง MLR แต่ละธนาคารก็จะไม่เ่ท่ากัน ผู้ที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์ก็ต้องมาตรวจสอบดูส่วนต่าง ระหว่างการใช้ดอกเบี้ยอยู่กับธนาคารเดิม กับ ค่าใช้จ่ายหลังจากรีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารใหม่ว่ามีส่วนลดให้มากพอที่จะทำเรื่องไฟแนนซ์ไปหรือไม่ซึ่งทุกปี แต่ละธนาคารก็จะแ้ข่งขันกันออกโปรโมชั่นดอกเบี้ย ดึงลูกค้ากันเอง เราก็ต้องมาคอยตรวจสอบว่าที่ไหนดี่ที่สุด เทียบกับที่เราใช้อยู่ บวกลบ แล้วมีกำไรคุ้มค่าก็ดำเนินการย้ายไปได้เลย
รีไฟแนนซ์
รีไฟแนนซ์ บ้าน
ไฟแนนซ์รถยนต์
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
สินเชื่อรถยนต์
รถแลกเงิน
จัดไฟแนนซ์
จํานําทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
ไฟแนนซ์รถมือสอง
การ รีไฟแนนซ์ รถ

รับจำนองบ้านที่ดิน ดอกเบี้ยถูก
จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา
รับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไว
จำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูง
ขายฝาก บ้าน-ที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน

จะเริ่มต้นอย่างไร
หนึ่ง กรณียังผ่อนชำระต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) กรณีนี้ท่านเพียงตรวจสอบกับธนาคารว่าที่ใดให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด ก็ยื่นเอกสารกับธนาคารนั้นได้เลย
สอง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำส่วนต่างออกมาใช้จ่าย(กู้เพิ่มจากวงเงินเดิม) กรณีนี้ท่านมีภาระต้องดำเนินการอย่างน้อยสองประการคือ
1.ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและ เงื่อนไขที่ดีที่สุด จากธนาคาร
2.ยื่นเอกสารกับธนาคารเป้าหมายอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไปหรือมากกว่า
3.เลื่อกเอาธนาคารที่ให้วงเงินสูงที่สุด
ทำไมต้องยื่นหลายธนาคาร ..สมมติว่าธนาคารที่ท่านยื่น ให้เงื่อนไขว่าให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 110%ของราคาประเมิน ปัญหาคือ แต่ละธนาคารมีการประเมินราคาหลักทรัพย์แตกต่างกันเนื่องจากใช้บริษัทประเมินราคาคนละบริษัท ดังนั้น ราคาตั้งตั้นที่จะใช้คิดก็แตกต่างกัน (จากประสบการณ์ผู้เขียนเคยยื่นพร้อมกันประมาณ 5 ธนาคาร ผลลัพท์คือ ราคาประเมินธนาคารที่สูงที่สุดกับต่ำที่สุดแตกต่้างกันเกือบ 20%) นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องยื่นหลายๆ ที่ พร้อม ๆ กัน
เกี่ยวกับบริษัทประเมินราคาบ้าน..ใครเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของท่าน คำตอบคือบางธนาคารใช้ บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) บางธนาคารใช้บริษัทประเมินราคาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคาร
จะรีไฟแนนซ์ได้วงเงินเท่าไร.ท่านจะทราบต่อเมื่อบริษัทประเมินราคาได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินของท่านแล้วโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7-15 วันนับแต่วันที่ท่านยื่น ขอรีไฟแนนซ์ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินประมาณ 2,500 บาท แล้วแต่ๆ ละธนาคาร

ย้ายไฟแนนซ์บ้านนครพนม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบึงกาฬ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสกลนคร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านมุกดาหาร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอุบลราชธานี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านหนองคาย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอำนาจเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านหนองบัวลำภู
ย้ายไฟแนนซ์บ้านศรีสะเกษ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอุดรธานี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านยโสธร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเลย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านกาฬสินธุ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านร้อยเอ็ด
ย้ายไฟแนนซ์บ้านมหาสารคาม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุรินทร์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านขอนแก่น
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอำนาจเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบุรีรัมย์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านชัยภูมิ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านโคราชนครราชสีมา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเชียงใหม่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเพชรบูรณ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้าน-เชียงราย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านแม่ฮ่องสอน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพะเยา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลำพูน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านน่าน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลำปาง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพิษณุโลก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านแพร่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอุตรดิตถ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านตาก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านกำแพงเพชร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพิจิตร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านนครสวรรค์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอุทัยธานี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านชัยนาท
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลพบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสิงห์บุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุโขทัย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านปราจีนบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสระบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านนครนายก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านนครปฐม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอ่างทอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านราชบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุพรรณบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอยุธยา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสมุทรสงคราม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสมุทรปราการ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสมุทรสาคร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสระแก้ว
ย้ายไฟแนนซ์บ้านตราด
ย้ายไฟแนนซ์บ้านจันทบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านระยอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านชลบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านฉะเชิงเทรา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเพชรบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านชุมพร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านระนอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุราษฎร์ธานี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านนครศรีธรรมราช
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพังงา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านกระบี่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านตรัง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพัทลุง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านภูเก็ต
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสงขลา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านคลองตัน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านจรัญสนิทวงศ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านดาวคะนอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านดินแดง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านธนบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านนวนคร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านนวลจันทร์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางนา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านปทุมวัน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านประชาชื่น
ย้ายไฟแนนซ์บ้านประตูน้ำ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านปิ่นเกล้า
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพระราม 2
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพระราม 9
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเพชรเกษม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านรัชดาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านรัชโยธิน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านรามคำแหง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านวังหิน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านวัชพล
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสะพานควาย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสามเสน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสีลม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุขาภิบาล
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุขุมวิท
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุทธิสาร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอ่อนนุช
ย้ายไฟแนนซ์บ้านปากเกร็ด
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านคลองหลวง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านธัญบุรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลาดหลุมแก้ว
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลำลูกกา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสามโคก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านหนองเสือ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านกระทุ่มแบน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางพลี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางบ่อ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพระประแดง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพุทธมณฑล
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสามพราน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเมืองหัวหิน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางรัก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสาธร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเซนส์หลุยส์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางแค
ย้ายไฟแนนซ์บ้านภาษีเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านปิ่นเกล้า
ย้ายไฟแนนซ์บ้านจรัญ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบรมราชชนนี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางพลัด
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางอ้อ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางกอกน้อย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางกอกใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านคลองสาน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอิสรภาพ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสาธร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสวนผัก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านทุ่งมังกร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านราชพฤกษ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านชัยพฤกษ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพุทธมลฑล
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพระราม 2
ย้ายไฟแนนซ์บ้านท่าพระ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านรัชดาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านแม้นศรี
ย้ายไฟแนนซ์บ้านราษฎร์บูรณะ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านดาวคะนอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านตลาดพลู
ย้ายไฟแนนซ์บ้านพญาไท
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านปทุมวัน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านมาบุญครอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสยาม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านศรีย่าน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางนา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสี่แยกทศกันต์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านตลิ่งชัน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุขุมวิท
ย้ายไฟแนนซ์บ้านประตูน้ำ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านวุฒากาศ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านจอมทอง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านท่าเกษตร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางแวก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางหว้า
ย้ายไฟแนนซ์บ้านวงเวียนใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลาดหญ้า
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสำราญราษฎร์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเสาชิงช้า
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านซ.วัดศรีประวัติ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเจริญนคร
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเพชรเกษม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางรัก
ย้ายไฟแนนซ์บ้านยานนาวา
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเอกชัย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านกำนันแม้น
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเทเวศน์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านเทอดไท
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางขุนเทียน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านท่าข้าม
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางบอน
ย้ายไฟแนนซ์บ้านสุขสวัสดิ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านทุ่งครุ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านประชาอุทิศ
ย้ายไฟแนนซ์บ้านลาพร้าว
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอนุสาวรีย์ชัย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอ้อมน้อย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านอ้อมใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์บ้านมหาชัย
ย้ายไฟแนนซ์บ้านคลองขวาง
ย้ายไฟแนนซ์บ้านบางมด
ย้ายไฟแนนซ์บ้านหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s