แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.

b48a6 – นักวิชาการศึกษา  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
12 การศึกษาตามอัธยาศัย
13 การจัดการเรียนการสอน กศน
14 ถาม – ตอบ แนวทางการการพัฒนา กศน.ตำบล?
15 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
16 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
17 แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s